Updates coronavirus

Updates coronavirus

Beste Quickers, 

Het Coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Het beoefenen van sport bij onze vereniging, doorgaans de belangrijkste bijzaak is daarmee tijdelijk niet mogelijk. Als vereniging willen wij duidelijkheid bieden in deze hechtische periode. Onderstaand een compleet overzicht aan dagelijkse updates.
 


Protocol per 31-3-2021 tot 20-4-2021

Het crisisteam heeft onderstaand protocol opgesteld voor de komende periode. Dit protocol is geldig van 31 maart tot 20 april.

Kaders Rijksoverheid per 15 december 2020

Richtlijnen algemeen

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 • personen van 13 jaar en ouder houden buiten het sporten om onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
 • toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;

 

Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in teamverband blijven sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan. Iedereen  vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen. Kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

 
Samenscholing
 • Het is niet toegestaan zowel binnen als buiten om met meer dan 2 personen samen te scholen. Kinderen onder de 13 jaar worden hierbij niet meegerekend.
 • Kom niet eerder naar het sportpark dan nodig; dus maximaal 10 minuten van tevoren.
 • Van elk team verlaat minimaal 1 staflid als laatste het sportpark. Hij zij zorgt ervoor dat spelers zo snel mogelijk het sportpark verlaten en niet samenscholen.
 
Onderwijs

ROC blijft gebruik maken (zo min mogelijk) van de faciliteiten voor praktijkonderwijs, examens en onderwijs aan studenten met een studieachterstand. Het kabinet acht dit essentieel. De Dennen wordt gebruikt om dit onderwijs zoveel mogelijk te spreiden.

 
Clubhuis en lokalen
 • Het clubhuis blijft gesloten.
 • Toiletgebruik blijft mogelijk. (Het toilet is géén kleedkamer)
 • Er mogen geen vergaderingen plaatsvinden
 • Betreden van het clubhuis door Quickers is alleen toegestaan voor medewerkers van Sportpark de Dennen BV en vrijwilligers van Quick die in dienst zijn

 

Belangrijkste wijzingen:

 

 • Er mag weer getraind worden.
 • Senioren van 27 jaar en ouder trainen in vaste groepen van 4; houden altijd 1,5m afstand.
 • Niet samenscholen voor en na trainingen. Staf van het team is verantwoordelijk hiervoor.
 • Clubhuis is alleen open voor onderwijs, toiletbezoek, het pakken/ opbergen van materialen.

Update 3-3-2021

 

Protocol per 3-3-2021 tot en met 15-3-2021

Het crisisteam heeft onderstaand protocol opgesteld voor de komende periode. Dit protocol is geldig tot en met 15 maart.

Kaders Rijksoverheid per 15 december 2020 (Bron:NOC NSF)

Richtlijnen algemeen

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
 • verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden buiten het sporten om onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
 • toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
 • Binnen sporten is niet toegestaan.
 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Daarom sluit de accommodatie uiterlijk om 20.30u.

 

Per 3 maart:

Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in teamverband blijven sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan. Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen. Kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Trainers, coaches, vrijwilligers etc. zijn alleen functioneel aanwezig omdat je een taak hebt. Anders blijf je thuis. Vreemden worden aangesproken waarom ze zich op de locatie bevinden.

 
Samenscholing
 • Het is niet toegestaan zowel binnen als buiten om met meer dan 2 personen samen te scholen. Kinderen onder de 13 jaar worden hierbij niet meegerekend.
 • Kom niet eerder naar het sportpark dan nodig; dus maximaal 10 minuten van tevoren.
 • Van elk team verlaat minimaal 1 staflid als laatste het sportpark. Hij zij zorgt ervoor dat spelers zo snel mogelijk het sportpark verlaten en niet samenscholen. (bron: Quick 1888)
 
Kaders gesteld door Quick 1888:

 

LEDEN EN GEBRUIKERS DRAGEN ZELF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET NALEVEN VAN DE CORONAREGELS!

Corona coördinatoren, bestuursleden en vrijwilligers spreken mensen aan die zich niet aan de regels houden. Vermijd discussies, deze mensen doen dat niet voor hun plezier en ze zijn er om voor jou het sporten mogelijk te maken.

 
Onderwijs

ROC blijft gebruik maken (zo min mogelijk) van de faciliteiten voor onderwijs. Het kabinet acht dit essentieel. De Dennen wordt gebruikt om het onderwijs zoveel mogelijk te spreiden.

Het clubhuis fungeert maandag t/m vrijdag van 8.00uur tot 16.00uur als schoolkantine en is dus niet geopend voor leden.

 
Clubhuis, kleedkamers en lokalen
 • Het clubhuis en kleedkamers blijven gesloten.
 • Kleding of schoeisel wisselen dient buiten te gebeuren (mag op de tribune)
 • Noodzakelijk toiletgebruik blijft mogelijk. (Het toilet is géén kleedkamer).
 • Er mogen geen vergaderingen plaatsvinden (samenscholing)
 • Betreden van het clubhuis en spelersgang door Quickers is alleen toegestaan voor medewerkers van Sportpark de Dennen BV en vrijwilligers van Quick die in dienst zijn

 

 

Belangrijkste regels:
 • Denk aan de basisregels! Thuisblijven, handen wassen, afstand houden.
 • Draag zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels.
 • Er mag weer in teamverband getraind worden door sporters onder 27
 • Tijdens het sporten hoeft er geen 1,5m afstand gehouden te worden (O27). Voor en na het sporten moet dat wel!
 • Niet samenscholen voor en na trainingen. Staf van het team is verantwoordelijk hiervoor.
 • Clubhuis is alleen open voor onderwijs, toiletbezoek, het pakken/ opbergen van materialen.

Update 17-12-2020

Protocol per 15-12-2020 tot 4-1-2021

Het crisisteam heeft onderstaand protocol opgesteld voor de komende periode. Dit protocol is geldig tot 4 januari. Er wordt onderzocht wat er mogelijk is in de periode 4 t/m 19 januari. Berichtgeving hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Blijf aan de basisregels denken!

Was je handen, houd 1,5m afstand en blijf thuis bij klachten

Thuisblijven

Blijf thuis, kom alleen naar het sportpark als het echt nodig is

Samenscholing

Het is niet toegestaan zowel binnen als buiten om met meer dan 2 personen samen te scholen. Kinderen onder de 13 jaar worden hierbij niet meegerekend.

Sluiting sportpark

In overleg met het hoofdbestuur heeft de Dennen BV besloten dat het sportpark gesloten is voor verenigingsactiviteiten tot 4 januari. Dit betekent dus dat trainingen, vergaderingen, wedstrijden en besprekingen tot 4 januari niet mogelijk zijn. 

ROC blijft gebruik maken (zo min mogelijk) van de faciliteiten voor praktijkonderwijs, examens en onderwijs aan studenten met een studieachterstand. Het kabinet acht dit essentieel. De Dennen wordt gebruikt om dit onderwijs zoveel mogelijk te spreiden.

Clubhuis en lokalen

 • Het clubhuis blijft gesloten.
 • Er mogen geen vergaderingen plaatsvinden
 • Betreden van het clubhuis door Quickers is alleen toegestaan voor medewerkers van Sportpark de Dennen BV en vrijwilligers van Quick die in dienst zijn

Rest het crisisteam iedereen hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2021 te wensen. Blijf gezond en volg de adviezen op. Dan kunnen we elkaar weer spoedig begroeten op ons mooie sportpark!

 

Update 4-11-2020

Onderstaand protocol wordt verlengd tot minimaal 18 november. Daarbij gelden vanaf 4-11-2020 tot 18-11-2020 de volgende toevoegingen:

 • Geen groepsvorming van meer dan 2 personen.
 • Er geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen in de verkeersruimtes.
 • Het is niet toegestaan te dubbelen bij tennis.
 • Badminton is afgelast.

 

14-10-2020 Gewijzigd protocol

 

De belangrijkste wijzigingen 14-10 t/m 11-11 2020:

1          Geen sport in teamverband voor 18 jaar en ouder.

2          Ook alle jeugdcompetities zijn stilgelegd. Onderlinge jeugdwedstrijden zijn toegestaan.

3          Kleedruimtes/ douches blijven gesloten. Sporters komen omgekleed naar het sportpark

 

Het bestuur van Quick 1888 heeft in het kader van de nog steeds voortdurende Coronacrisis een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn in afstemming met de door het RIVM opgestelde richtlijnen en de coronaprotocollen zoals die te vinden zijn op de website van de KNVB/NOC-NSF.

Bij het niet naleven van de maatregelen bestaat de kans dat het gehele sportpark per direct gesloten wordt. Stopzetten van wedstrijden en boetes behoren ook tot mogelijke sancties. Dit kunnen en willen we ons niet laten gebeuren!

De algemene basisregels zijn nog steeds van kracht. Vergeet niet dat dit de belangrijkste regels zijn om het virus onder controle te houden!

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je indien nodig zo snel mogelijk testen;
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; Dit geldt overal, 
 • Was vaak je handen;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk alleen.

 

Wanneer ben ik welkom op Sportpark de Dennen?

Activiteit

Welkom

Niet welkom

Vrijwilliger/medewerker in functie

X

 

Tijdens mijn activiteit
(vb. wedstrijd, training, les)

X

 

Eerder dan de afgesproken verzameltijd

 

X

Na mijn activiteit

 

X

Als ouder/verzorger van een Quick-lid

 

X

Als Quick-lid zonder te hoeven sporten of in functie te zijn

 

X

Als bezoeker/toeschouwer

 

X

 

Gebruik clubgebouw:

Het clubhuis en terras zijn vanaf 14-10-2020 22.00 uur minimaal 4 weken gesloten.

Op maandag t/m vrijdag tussen 8.30u en 16.00u fungeert de kantine als schoolkantine voor het ROC, dus niet als sportkantine. Quick leden zijn dan in principe niet welkom.

Kleedruimtes, douches worden niet gebruikt.

Vergaderingen e.d. zijn toegestaan met inachtneming van het maximaal aantal personen per ruimte en de overige algemene maatregelen. Ruimtes dienen van tevoren besproken te worden bij Marc Meinema of via de site:

https://www.quick1888.nl/505/reserveringsaanvraag/

 

Wedstrijden en trainingen

Tot 11-11-2020 zijn er geen wedstrijden en/of trainingen voor senioren en jeugd van 18 jaar en ouder. Ook niet onderling of vriendschappelijk.

Voor de jeugd t/m JO-17, zijn er alleen trainingen, geen competitiewedstrijden. Onderlinge jeugdwedstrijden binnen onze vereniging zijn wel toegestaan.

Alle trainingen en wedstrijden vinden plaats zonder publiek.

Kleedkamers en douches blijven gesloten, dus de jeugd, trainers en scheidsrechters kleden zich thuis om.  

Als er specifieke dingen voor of namens uw/jouw team zijn, verloopt de communicatie via de leiders.

Alle sporters komen ok omgekleed naar het sportpark.

 

Bij klachten:

Bij luchtweginfectieklachten blijf je thuis. Stel je trainer op de hoogte. De training/wedstrijd gaat door.

Indien je getest wordt blijf je thuis wachten op de uitslag van de test. Stel je trainer op de hoogte. De training/ wedstrijd van het betreffende team kan doorgang vinden als er verder genoeg teamleden zonder klachten zijn.

Bij een positieve testuitslag worden alle activiteiten van het betreffende team direct afgelast. Leden van het team alsook de staf zijn 10 dagen niet welkom op het sportpark. Meld het resultaat onmiddellijk bij Jonathan van Dongen (06-42076970) of Jo de Bruijn (06-53645021). Er wordt door de clubleiding contact opgenomen met en advies gevraagd aan de GGD. Dit zal normaliter opgevolgd worden.

 Veelgestelde vragen (Rijksoverheid)

Mogen ouders naar sportwedstrijden/trainingen van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, met een beperkt aantal sociale contacten. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

 

Tennis:

Tennissen blijft toegestaan. Bij het dubbelen dient men 1,5m afstand te houden.

Wissel met de klok mee.

Geef elkaar de ruimte bij het betreden en verlaten van de baan.

Kleedkamers en clubhuis blijven gesloten.

Openen en sluiten van het park geschied op basis van eerder gemaakte afspraken. (meer info hierover is verkrijgbaar bij het tennisbestuur)

 

 

Badminton

Blijft toegestaan. Houd rekening met 1,5 meter afstand houden

Kleedkamers en clubhuis blijven gesloten.

Geef elkaar de ruimte bij het betreden en verlaten van de zaal.

Bowls

De afdeling is op eigen initiatief gestopt met spelen tot nader order.

 

Met huurders worden separaat afspraken gemaakt met als leidraad de voorschriften van de rijksoverheid.


Aanvullende corona-maatregelen op de Dennen per 29-09-2020

Het bestuur van Quick 1888 heeft in het kader van de nog steeds voortdurende Coronacrisis een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn in afstemming met de door het RIVM opgestelde richtlijnen en de coronaprotocollen zoals die te vinden zijn op de website van de KNVB/NOC-NSF.

Bij het niet naleven van de maatregelen bestaat de kans dat het gehele sportpark per direct gesloten wordt. Stopzetten van wedstrijden en boetes behoren ook tot mogelijke sancties. Dit kunnen en willen we ons niet laten gebeuren!

Op de Dennen wordt er ook gesport door andere partijen, meestal huurders. Hier zijn soms afwijkende (weloverwogen) afspraken mee gemaakt.

Protocol:

De algemene basisregels zijn nog steeds van kracht. Vergeet niet dat dit de belangrijkste regels zijn om het virus onder controle te houden!

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je indien nodig zo snel mogelijk testen;
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; Dit geldt overal behalve op het sportveld.
 • Was vaak je handen;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk alleen.

Het clubhuis en terras zijn vanaf 29-09-2020 18.00 uur minimaal drie weken gesloten.

 

Wanneer ben ik welkom op Sportpark de Dennen?

 

Activiteit

Welkom

Niet welkom

Vrijwilliger/medewerker in functie

X

 

Tijdens mijn activiteit
(vb. wedstrijd, training, les)

X

 

Als rijdende ouder/verzorger van minderjarige speler van een bezoekende vereniging

X

 

Eerder dan de afgesproken verzameltijd

 

X

Na mijn activiteit

 

X

Als ouder/verzorger van een Quick-lid

 

X

Als Quick-lid zonder te hoeven sporten of in functie te zijn

 

X

Als bezoeker/toeschouwer

 

X

 

 

Gebruik kleedkamers:

Rondom trainingen is het gebruik van kleedkamers niet toegestaan.

Er is één kleedkamer beschikbaar voor trainers om spullen op te slaan.

Rondom wedstrijden is het douchen uitsluitend toegestaan voor de senioren standaardteams (Zondag 1, Zaterdag 1 en Vrouwen 1).

Overige teams komen omgekleed naar het sportpark. Indien noodzakelijk kan er een ruimte op de club gebruikt worden om, te kleden en kleding in te zamelen.

Voor bezoekende teams (selectieteams uitgezonderd) is er géén kleedkamer beschikbaar.

Zaalvoetballers vallen onder de regels van de huurder, de KNVB. Bekijk hier het protocol van de de KNVB.

 

Bij klachten:

Bij luchtweginfectieklachten blijf je thuis. Stel je trainer op de hoogte. De training/wedstrijd gaat door.

Indien je getest wordt blijf je thuis wachten op de uitslag van de test. Stel je trainer op de hoogte. De training/ wedstrijd van het betreffende team kan doorgang vinden als er verder genoeg teamleden zonder klachten zijn.

Bij een positieve testuitslag worden alle activiteiten van het betreffende team direct afgelast. Leden van het team alsook de staf zijn 10 dagen niet welkom op het sportpark. Meld het resultaat onmiddellijk bij Jonathan van Dongen (06-42076970) of Jo de Bruijn (06-53645021). Er wordt door de clubleiding contact opgenomen met en advies gevraagd aan de GGD. Dit zal normaliter opgevolgd worden.

 

Veelgestelde vragen (Rijksoverheid)

Mogen ouders naar sportwedstrijden/trainingen van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?
Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters vanaf 13 jaar wel. De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.


Update sporten en Corona op de Dennen 14-09-2020

Nieuw protocol

Er zijn een aantal mensen druk geweest om ervoor te zorgen dat het sporten doorgang kan vinden binnen de voorgeschreven maatregelen. Dit is te zien en te horen. We beseffen dat maatregelen soms tegenstrijdig zijn en moeilijk te begrijpen. Toch vinden we van belang dat we met z’n allen onze verantwoordelijkheden nemen en de maatregelen zoveel mogelijk volgen. Daarom is het volgende protocol opgesteld. Dit protocol kan ten allen tijden aangepast worden wanneer de situatie daarom vraagt. Het is geldig voor alle Quick leden en tijdens activiteiten waaraan de leden deelnemen. Speel je namens Quick op een andere sportaccommodatie, dan houd je je aan de regels die daar gelden. Stel je daarom van tevoren op de hoogte van deze regels. Veelal zijn ze op de website van de gastvereniging te vinden.

Let op:

Bij het niet naleven van de maatregelen bestaat de kans dat het clubhuis of het gehele sportpark per direct gesloten wordt. Stopzetten van wedstrijden en boetes behoren ook tot mogelijke sancties. Dit kunnen en willen we ons niet laten gebeuren!

 

Op de Dennen wordt er ook gesport door andere partijen, meestal huurders. Hier zijn soms afwijkende (weloverwogen) afspraken mee gemaakt.

 

Protocol:

De algemene basisregels zijn nog steeds van kracht. Vergeet niet dat dit de belangrijkste regels zijn om het virus onder controle te houden!

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je indien nodig zo snel mogelijk testen;
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; Dit geldt overal behalve op het sportveld.
 • Was vaak je handen;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk alleen.

In het clubhuis en op het terras:

Wanneer men zich niet houdt aan onderstaande regels, bestaat de kans dat het clubhuis onmiddellijk wordt gesloten.

 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Volg de pijlen op de vloer en op de bordjes.
 • Het advies is om je te registreren. Wanneer je deelneemt aan een geplande activiteit (wedstrijd, training, vergadering enz.) ben je al geregistreerd en hoef je het formulier niet in te vullen.
 • In het clubhuis en op het terras is het verplicht om te gaan zitten. Maximaal 2 personen aan een tafel, tenzij jullie onder één dak leven.
 • Dit houdt in dat in het clubhuis maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn en op het terras 40 personen. Is het te druk? Geen zitplaats beschikbaar? Verlaat deze plekken dan zo snel mogelijk!
 • Staan/lopen is alleen toegestaan om een zitplaats te zoeken, een bestelling te plaatsen of een toiletbezoek.
 • Bij het keukenloket en/of de bar is het niet toegestaan om te wachten op een bestelling die bereid wordt in de keuken.

Neem plaats in het clubhuis en de bestelling wordt gebracht of omgeroepen.

 • Bij ontvangst van gasten, let op het maximaal aantal personen per ruimte zoals aangegeven op de deuren.

Langs de lijn:

 • Houd ook hier afstand.
 • Ook in en naast de dug-outs
 • Publiek is welkom, tot maximaal 250 supporters op het park.
 • Bij het hoofdveld mag geen plaatsgenomen worden achter de rood-witte linten.
 • Op de tribune zijn een aantal stoelen bedekt met plastic zakken. Dit zijn GEEN beschikbare zitplaatsen. Laat de zak zitten en zoek een onbedekte stoel.
 • Schreeuwen, roepen en juichen is buiten het veld niet toegestaan

Gebruik kleedkamers:

 • Rondom trainingen is het gebruik van kleedkamers NIET toegestaan.
 • Er is één kleedkamer beschikbaar voor trainers om spullen op te slaan.
 • Rondom wedstrijden is het gebruik van kleedkamers ALLEEN toegestaan voor selectieteams (Zondag 1, Zaterdag 1 en Vrouwen 1)
 • Overige teams komen omgekleed naar het sportpark. Indien noodzakelijk kunnen de leslokalen gebruikt worden om om te kleden en kleding in te zamelen.
 • Voor bezoekende teams (selectieteams uitgezonderd) is er géén kleedkamer beschikbaar.
 • Zaalvoetballers vallen onder de regels van de huurder, de KNVB. Bekijk hier het protocol van de KNVB.

Bij klachten:

 • Bij luchtweginfectieklachten blijf je thuis. Stel je trainer op de hoogte. De training/wedstrijd gaat door.
 • Indien je getest wordt blijf je thuis wachten op de uitslag van de test. Stel je trainer op de hoogte. De training/ wedstrijd van het betreffende team kan doorgang vinden als er verder genoeg teamleden zonder klachten zijn.
 • Bij een positieve testuitslag worden alle activiteiten van het betreffende team direct afgelast. Leden van het team alsook de staf zijn 10 dagen niet welkom op het sportpark. Meld het resultaat onmiddellijk bij Jonathan van Dongen (06-42076970) of Jo de Bruijn (06-53645021)

Er wordt door de clubleiding contact opgenomen met en advies gevraagd aan de GGD. Dit zal normaliter opgevolgd worden.

 

Met vriendelijke groeten,

Het crisisteam


 

4 augustus  update voetbal.

Er zijn nog steeds geen kleedkamers beschikbaar bij trainingen, iedereen moet dus thuis omkleden.

Er zijn beperkt kleedkamers beschikbaar bij wedstrijden, binnen de seniorenteams zullen afspraken gemaakt moeten worden over de spreiding van mensen. Op de kleedkamerdeuren hangen affiches met instructie over het maximum aantal volwassenen dat mag vertoeven in die ruimte. Het is absoluut niet toegestaan die voorgeschreven aantallen te overschrijden. Voor de reguliere kleedkamers geldt een maximum van 7 (zeven) volwassenen, voor de grote kleedkamers een maximum van 8 (acht).

Alle jeugdteams tot en met JO11 (bezoekers en Quickers) kunnen niet douchen bij wedstrijden op Sportpark de Dennen. Zij maken bij wedstrijden voor het omkleden gebruik van de lokalen.

Bij de verdeling van kleedkamers op de zaterdagen gaan bezoekende teams voor op Quick-teams, onze gasten krijgen dus altijd ten minste één kleedkamer toegewezen.

Uitsluitend kaderleden en spelers zijn welkom in de spelersgang en in de kleedkamers. Hierop zal nog strikter worden gehandhaafd!

Het meenemen van een eigen bidon blijft sterk aan te raden, gebruik van Quick-bidons blijft verboden zolang die niet gepersonaliseerd zijn (personaliseren kan door er nummers op te plakken).

Gebruik van een waterzak is onverantwoord. Het is beter om een spray of wegwerp ice pack te gebruiken.

Bij verschijnselen die zouden kunnen wijzen op corona of bij corona blijf je thuis. Als één of meer van je huisgenoten klachten en/of corona heeft, blijf je eveneens thuis.

De materiaalruimte is uitsluitend toegankelijk voor kaderleden, laat spelers geen materiaal pakken.

Volg de looproutes die overal zijn aangebracht op en desinfecteer je handen bij binnenkomst.

Het voetbalbestuur

 


 

3 juli  alle afdelingen

 

BERICHT VAN HET CRISISTEAM

Het crisisteam komt regelmatig bij elkaar. Laatst op donderdagmorgen 2 juli. Vooral naar aanleiding van de versoepelingen per 1 juli. Versoepeling is op zich goed nieuws, maar vooral in het kader van de anderhalve meterregel moeten nieuwe regelingen/regels getroffen worden. Het team heeft op 2 juli vooral gesproken over het gebruik van het clubhuis in juli en augustus. Over het gebruik van de velden staat elders op de website berichtgeving.

Het is nu niet mijn bedoeling om nu op deze plaats de afspraken/regels/ e.d. op te sommen en toe te lichten. Tijdens ons overleg bleek dat het niet gemakkelijk is om in deze crisistijd het gebruik van het clubhuis in regels te vatten. Maar het moet wel. Het gaat dan o.m. om de ZITplaatsen in het gebouw; kleedkamergebruik, de looproutes; de barbezetting; de bestelwijze. En de HANDHAVING. Ja, ik schrijf dit maar even in hoofdletters. Het team stelt regels op maar moet zich houden aan richtlijnen van overheid, gemeente, RIVM. Ik ga ervan uit dat jij je best doet zich aan onze regels te houden. Ook als je het ergens niet mee eens bent. Ik heb het al eerder in algemene  zin in een website-artikel geschreven: ga in ieder geval niet –figuurlijk en letterlijk – je eigen gang. In dit artikel dus geen opsomming van regels. Vanaf nu of binnen enkele dagen worden de regels op de plaatsen waar je bent of komt aangegeven. Er zullen regelmatig eigen Quickmensen als vrijwilligers zichtbaar zijn. Er wordt op deze mensen een beroep gedaan als handhavers. En geef die mede-Quicker de kans deze wat ondankbare taak uit te voeren. Bij naleving van regels hoort nu eenmaal handhaving. MAAR DAT MOETEN WE NU SAMEN DOEN. EN DAT MOET LUKKEN.

Zolang opgelegde regels gelden moeten we met elkaar rekening houden. Ook met begrip.

Op onze accommodatie moeten we binnen en buiten samenwerken op een gebied dat we tot drie maanden geleden nooit voor mogelijk gehouden hebben. Dat vraagt inspanning van iedereen. Als je op De Dennen bent moet je even denken: oh ja, dit kan wel en dit mag niet.

JOHN PETERS, voorzitter afd. voetbal

Andere crisisteamleden zijn:

 • Jo de Bruijn ( algemeen voorzitter)
 • Ton Thannhauser ( BV)
 • Marc Meinema ( horeca)
 • Jonathan van Dongen ( lid voetbalbestuur)
 • Rob Rijnbout ( lid voetbalbestuur)

 

 

1.3_Sporten_tijdens_coronacrisis_op_Sportpark_de_Dennen.png

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!