Fair Play - Quick 1888

Fair Play

Fair Play

Fair Play Convenant

Op 5 oktober 2005 heeft Quick 1888 samen met 18 andere Nijmeegse voetbalverenigingen, de gemeente Nijmegen en de KNVB een Fair Play convenant getekend. Met het tekenen van dit convenant werd de Belangenvereniging Voetbal Nijmegen opgericht. 

Het convenant heeft het doel gezamenlijk sportiviteit te bevorderen op en rondom de velden, alsmede onsportiviteit te bespreken en te bestraffen. 

Voor het melden van onsportief gedrag werd de 'rode knop' opgericht. Medio april 2018 heeft de FAN (Federatie Amateurvoetbal Nijmegen) besloten de 'rode knop' en daarmee de bijbehorende website stop te zetten. De FAN besloot daarnaast het onderwerp Fair Play vast op de agenda te plaatsen van de vergaderingen. 

U kunt onsportief gedrag op of buiten de lijnen nog steeds melden bij onze voorzitter. Let op: gele en rode kaarten, het staken van wedstrijden en competitie-uitsluiting hoeft u niet te melden. Dit is expliciet voorbehouden aan de KNVB. Door onsportief gedrag te melden draagt u bij aan een veiliger sportklimaat! 


Gedragscode en Huisregels

Het voetbalbestuur heeft begin 2018 een gedragscode uitgevaardigd. Hieronder vindt u het voorwoord van de gedragscode. De huisregels zijn opgenomen in de gedragscode. 

Voorwoord

De voetbalafdeling van Quick 1888 wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Bij Quick 1888 wordt  zowel op recreatief als prestatief niveau gespeeld. Wij accepteren ieders niveau en ambities, bij ons gaan sportieve prestaties en plezier hand in hand. Het plezier binnen het voetbal betekent niet alleen presteren en plezier beleven. Normen en waarden (wat wij normaal en niet normaal vinden) vormen de basis voor het goede klimaat binnen onze vereniging. 
 
Quick 1888 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, scheidsrechters, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers en bezoekers/toeschouwers op dit vlak. Quick 1888 moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Met name de bestuursleden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels. Durf elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag, beloon daarentegen ook goed gedrag. Als gedragsregels overtreden worden, kunnen er maatregelen volgen. 
 
Aan de totstandkoming van deze gedragscode is een langdurig traject vooraf gegaan. In het seizoen 2016- 2017 en het  begin van het seizoen 2017- 2018 is er gesproken met verschillende betrokken mensen binnen onze vereniging. In oktober 2017 is door het voetbalbestuur een conceptversie uitgegeven. Kaderleden binnen de vereniging hebben toen de kans gekregen om over dit concept mee te denken. Deze gedragscode is dus echt onze gedragscode, wij hebben dit samen opgesteld en de verantwoording voor de naleving dragen wij dus ook samen. 
 
De informatie die deze gedragscode bevat richt zich zowel op de jeugd- als de senioren. De algemene gedragsregels zijn gebaseerd op vijf belangrijke pijlers: plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit. Ze gelden voor iedereen. Daarnaast zijn er aparte gedragsregels voor ouders/verzorgers en voor het gebruik van sociale media. 
De huisregels, ‘De BASISELF’, zijn een onderdeel van de algemene gedragsregels. De huisregels zijn al bekend en hangen  in onze kleedkamers. De huisregels gelden voor eenieder die zich op ons sportpark bevindt. De huisregels zijn in samenwerking met BV de Dennen opgesteld.
 
De speciale gedragsregels voor ouders/verzorgers zijn opgesteld omdat ouders/verzorgers een bijzondere plek innemen binnen onze vereniging. Zij zijn meestal zelf geen lid. Toch verwachten wij ook van hen een duidelijke betrokkenheid. Quick 1888 wil een veilige omgeving bieden voor kinderen, dit kan niet zonder ouders/verzorgers die het goede voorbeeld geven. 
 
De sociale media worden veelvuldig gebruikt door onze leden, vaak positief. Ze vormen een handig middel om informatie en berichten te verspreiden. Helaas hebben sociale media ook een vervelende kant. Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de sociale media zijn hier speciale regels voor opgesteld. 
 
Met deze gedragscode kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we op een sportieve en respectvolle manier vormgeven aan onze mooie voetbalsport bij Quick 1888.
 
Het Voetbalbestuur, december 2017


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!