Cookie beleid Quick 1888

De website van Quick 1888 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie

Contributie

 

Contributies alle afdelingen seizoen 2023-2024

                                            Contributie

Voetbal  
Senioren (vanaf 18 jaar) € 247,- 
7 X 7 (alleen vanaf 18 jaar)     € 118,-
Junioren (13 t/m 17 jaar) € 191,-
Junioren ( 12 jaar)    € 168,-
Pupillen ( 7 t/m 11 jaar) € 162,-
Mini's (jonger dan 7 jaar) € 84,-
Zaalvoetbal € 180,-
Trainingslid    €82.50
   
Cricket  
Beginners/studenten € 75,-
Overige leden € 150,-
   
Badminton  
Senioren – Junioren € 120,-
   
Ultimate Frisbee  
Senioren €175,-
Eerstejaars leden €125,-
   
Bowls  
Senioren € 125,-
1e jaarsleden     €  75,-
   
Niet spelende leden   € 75,--

 

Aanmelden, opzeggen en contributieprotocol afdeling voetbal

Personen die lid willen worden van de voetbalafdeling van Quick 1888, kunnen hun interesse kenbaar maken door het invullen van een interesseformulier op de website van Quick.

Het lidmaatschap van de afdeling voetbal wordt vervolgens pas aangegaan door ondertekening van een ingevuld aanmeldingsformulier voetbal.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni het jaar daaropvolgend.

Een per 1 juli van enig jaar aangemeld lid is contributie verschuldigd over het gehele verenigingsjaar.

Dit betekent dat de volledige contributie voor een heel jaar moet worden voldaan. Ook wanneer men tussentijds, om wat voor een reden dan ook (denk onder andere aan verhuizing, blessures, geen zin meer, of ruzie) het lidmaatschap opzegt.

Opzeggen moet ten alle tijden schriftelijk middels het invullen en ondertekenen van het afmeldingsformulier. Het afmelden bij trainers en andere staf- of bestuursleden is dus niet voldoende.

Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, indien er op 15 juni van enig jaar geen afmeldingsformulier voor de afdeling voetbal bij de ledenadministratie van Quick 1888 is ontvangen.


Contributieverplichtingen cricket

Het contributiejaar voor de afdeling cricket loopt gelijk aan het kalenderjaar; voor alle overige afdelingen gelijk aan het verenigingsjaar (1/7-30/6.)

Het lidmaatschap wordt aangegaan door schriftelijke aanmelding middels een uniform aanmeldingsformulier. Klik hier voor:  aanmeldingsformulier

Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend met een jaar verlengd, indien er voor de afdeling voetbal voor 15 juni geen opzegging bij Quick 1888 binnen is; voor de overige afdelingen 4 weken voor einde seizoen (eind mei), uitgezonderd cricket (eind november) Klik voor:  opzeggingsformulier

De volledige contributie voor een heel seizoen dient te worden voldaan, ook bij tussentijdse opzeggingen (om wat voor reden dan ook)
Samenwerking NIKKI

Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

 

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

 

U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.

 

Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

 

Termijnbetalingen

Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.  

 

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.

 

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
  4. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

 

Voor vragen over bijvoorbeeld uw contributie verwijzen wij u graag door via onderstaande link naar onze FAQ op de website.

https://www.nikki.nl/faq-leden/

Staat uw vraag er niet tussen? U kunt ons telefonisch bereiken via 0345 – 745 980.

Nikki en Quick gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De vererwerkingsovereenkomst AVG die met Nikki is afgesloten kunt u hier vinden:
Klik hier

 

Zend uw aanmeldingsformulier met eventueel machtigingskaart automatische incasso, resp. uw opzeggingsformulier via e-mail (ledenadm@quick1888.nl) of

lever het in bij de ledenadministrateur, mevr. Paula Coenders

 

Boetebeleid

Boetes die de KNVB oplegt aan leden van de afdeling voetbal (zoals gele en rode kaarten) worden door Quick 1888 bij de betreffende leden in rekening gebracht en geïncasseerd via NIKKI

 

Stichting Leergeld

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen woonachtig zijn, kunnen een beroep doen op de Stichting leergeld, indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden de 120-130% van het bijstandsniveau ligt.

De maximale vergoeding voor sport is € 225 per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie en kleedgeld van Quick 1888 te betalen. Indien u de contributie en het kleedgeld door de Stichting Leergeld wilt laten betalen dient u het aanvraagformulier tezamen met de contributienota door te zenden aan de Stichting Leergeld.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van Stichting Leergeld Nijmegen.

Neem bij eventuele vragen, resp. voor aanmelding contact op met ledenadministratie.

Meedoen in Nijmegen

Ook volwassen mensen met een laag inkomen moeten mee kunnen doen aan activiteiten in Nijmegen. De gemeente Nijmegen voert dit jaar daarvoor een regeling in. Met de Meedoen-regeling stelt de gemeente per persoon maximaal
€ 150,- beschikbaar voor een sociale activiteit.
 
Wat is de Meedoen-regeling?
De Meedoen-regeling is een regeling waarmee de gemeente Nijmegen mensen met een laag inkomen de kans geeft deel te nemen aan een activiteit in de categorie cultuur, sport of educatie. Als iemand een laag inkomen heeft is het niet altijd mogelijk om geld opzij te leggen om iets leuks te doen. In Nijmegen willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving en daarom is deze regeling in het leven geroepen.
 
Hoe werkt de Meedoen-regeling?
Als u denkt recht te hebben  op deelname aan de Meedoen-regeling krijgt u  een brief van de gemeente met daarin informatie over de regeling. Deze brief is ook het bewijs dat u recht heeft  op deelname aan een activiteit ter waarde van maximaal € 150.
 

Voor wie is de Meedoen-regeling bedoeld?
De Meedoen-regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Voor deze regeling zijn dat mensen met een inkomen net boven het sociaal minimum. Dit kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of WW-uitkering hebben maar ook mensen die werken maar toch een laag inkomen hebben.

De Meedoen-regeling is bedoeld voor alle sporten die onze Omni- vereniging aanbiedt aan volwassenen.

Studenten zijn uitgesloten van deze regelingJeugdleden kunnen gebruikmaken van Stichting Leergeld.


Indien de contributie meer bedraagt dan 150 euro zal U voor het resterend bedrag een factuur via clubcollect ontvangen.

Meer informatie over de Meedoen-regeling:
Als u meer informatie wilt over de Meedoen-regeling neem dan contact op met onze ledenadministratie  : ledenadm@quick1888.nl 

          

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!