Contributie - Quick 1888

Contributie

Contributie

 

Contributies alle afdelingen seizoen 2023-2024

                                            Contributie

Voetbal      
Senioren (vanaf 18 jaar )  €247     
Junioren ( 13 t/m 17 jaar) € 191    
Junioren ( 12 jaar )         € 168    
Pupillen ( 7 t/m 11 jaar) € 162    
Mini's ( jonger dan 7 jaar) € 84    
Zaalvoetbal € 180    
Senioren VR 7x7          € 118    
Trainingslid       € 82,50    
           
Cricket       
Beginners/studenten € 75    
Overige leden € 150    
       
Tennis       
Senioren – Junioren € 105    
       
Badminton      
Senioren – Junioren € 110    
       
Bowls       
Senioren € 125    
Ouderensport      
     
Niet spelende leden  € 75

 


Contributieverplichtingen

Het contributiejaar voor de afdelingen cricket en tennis loopt gelijk aan het kalenderjaar; voor alle overige afdelingen gelijk aan het verenigingsjaar (1/7-30/6.

Het lidmaatschap wordt aangegaan door schriftelijke aanmelding middels een uniform aanmeldingsformulier. Klik hier voor:  aanmeldingsformulier

Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend met een jaar verlengd, indien er voor de afdeling voetbal voor 15 juni geen opzegging bij Quick 1888 binnen is; voor de overige afdelingen 4 weken voor einde seizoen (eind mei), uitgezonderd cricket en tennis (eind november) Klik voor:  opzeggingsformulier

De volledige contributie voor een heel seizoen dient te worden voldaan, ook bij tussentijdse opzeggingen (om wat voor reden dan ook)

   

 Wijze van contributie-inning

             Voor de inning van de contributie vanaf het seizoen 2016/17 zijn wij een
            samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.
            ClubCollect zal namens Quick 1888 naar ieder clublid een e-mail, SMS of
            brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze
            berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per
            automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze
            betaling in één keer te voldoen of in 2 termijnen (voor gespreid betalen                 
            wordt een klein bedrag (€ 0,50) in rekening gebracht. Voor de
            aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u
            heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor de vervaldag
            een herinnering per e-mail, SMS of brief.
 
 

Stichting Leergeld

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die in de gemeente Nijmegen woonachtig zijn, kunnen een beroep doen op de Stichting leergeld, indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden de 120-130% van het bijstandsniveau ligt.

De maximale vergoeding voor sport is € 275 per kalenderjaar en deze gelden kunnen worden aangewend om de contributie van Quick 1888 te betalen. Indien u de contributie door  Stichting Leergeld wilt laten betalen dient u de contributienota welke u van Quick 1888 ontvangt, aangevuld met uw gezinsnummer en uw inkomensgegevens door te zenden aan Stichting Leergeld.

In de maand september ontvangt u via de ledenadm. de factuur bestemd voor Stichting Leergeld per mail, of deze wordt rechtstreeks aan u meegegeven.

 

Meedoenregeling in Nijmegen

Volwassenen mensen met een laag inkomen mogen mee doen aan activiteiten in Nijmegen. De gemeente Nijmegen voert sinds 2017 daarvoor een regeling. Met de Meedoenregeling stelt de gemeente per persoon maximaal
€ 150,- beschikbaar voor een sociale- of sportactiviteit.
 
Wat is de Meedoen-regeling?
De Meedoen-regeling is een regeling waarmee de gemeente Nijmegen mensen met een laag inkomen de kans geeft deel te nemen aan een activiteit in de categorie cultuur, sport of educatie. Als iemand een laag inkomen heeft is het niet altijd mogelijk om geld opzij te leggen om iets leuks te doen. In Nijmegen willen we dat iedereen kan meedoen in de samenleving en daarom is deze regeling in het leven geroepen.
 
Hoe werkt de Meedoen-regeling?
Als u denkt recht te hebben  op deelname aan de Meedoen-regeling krijgt u  een brief van de gemeente met daarin informatie over de regeling. Deze brief is ook het bewijs dat u recht heeft  op deelname aan een activiteit ter waarde van maximaal € 150.
 

Voor wie is de Meedoen-regeling bedoeld?
De Meedoen-regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Voor deze regeling zijn dat mensen met een inkomen net boven het sociaal minimum. Dit kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of WW-uitkering hebben maar ook mensen die werken maar toch een laag inkomen hebben.

De Meedoen-regeling is bedoeld voor alle sporten die onze Omni- vereniging aanbiedt aan volwassenen.

Studenten zijn uitgesloten van deze regelingJeugdleden kunnen gebruikmaken van Stichting Leergeld.


Indien de contributie meer bedraagt dan 150 euro zal u voor het resterend bedrag een factuur via clubcollect ontvangen.

Meer informatie over de Meedoen-regeling:
Als u meer informatie wilt over de Meedoen-regeling kunt u kijken op de website van de gemeente Nijmegen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!