Toestanden

Toestanden

25 maart 2020 21:30


Dat zijn het... eigenlijk nog niet zo lang...

Maar die toestanden komen wel binnen. Voor individuen, gezinssamenstellingen, samenlevingsvormen, bedrijven, instellingen, stichtingen, verenigingen.
Quick is zo’n vereniging. Betreft dan sport. Sinds 1888.

Of de huidige toestanden  ooit in vergelijkbare vorm hebben plaatsgevonden waag ik te betwijfelen. De toespraak van minister-president Den Uyl in 1973 naar aanleiding van de oliecrisis met als gevolg wekenlange autoloze zondagen en benzine op de bon brachten me ertoe me als voetballid op te zeggen. De afstand Lobtih-Nijmegen kon ik niet meer behappen. Gunstige toestanden jaren later brachten me weer uiteindelijk bij Quick. De huidige toestand is veel erger. Ingrijpender. Ook wereldser. 

Negen maart dit jaar vond de laatste bestuursvergadering van de afdeling voetbal plaats. Een extra vergadering. Want het is druk! Met een verdere vergaderplanning. Een week later. Maar dan kon al niet meer. Jammer. Want het blijft druk. Het wordt door de toestanden eigenlijk steeds drukker. Er zijn flinke ontwikkelingen bij de jeugdafdeling. Die liggen deels wel stil, maar ze gaan wel door.
Drie bestuursleden waren met enkele NEC-vertegenwoordigers in een vergevorderd overleg over de heruitvoering van een bevrijdingswedstrijd tussen oud-leden van beide verenigingen als herinnering/herdenking van de bevrijdingswedstrijd op 6 mei 1945. De wedstrijd stond al vast. Alleen boeiende aspecten daaromheen moesten nog uitgekristalliseerd worden. Inclusief een bedachte publicatie naar buiten. Het is erg opvallend in deze, dat het voetbalseizoen 1944-1945 door toenmalige oorlogstoestanden (ook) niet normaal beëindigd werd.
Het idee om na 75 jaar de wedstrijd door te laten bestaat nog. Bij beide clubs. Wellicht eind september. Ook zo’n oorlogsbevrijdingsmaand in de omgeving, maar dan in 1944. We houden u op de hoogte. Evenals van andere zaken waar we als Quick bij betrokken zijn.

Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet bekend hoe het competitieverloop zal zijn. Niet alleen wat betreft het eerste elftal. De paasbingo moeten we overslaan. De geplande vrijwilligersavond op 17 april gaat niet door. De jaarlijkse reünistenbijeenkomst op 18 april is voorlopig verschoven naar oktober.

Het voetbalbestuur heeft de afgelopen weken de band met de activiteitencommissie verder aangetrokken om meer samen op te trekken aangaande op te zetten activiteiten.

Ja, het zijn toestanden. We kunnen niet voetballen. We kunnen niet trainen. We mogen de accommodatie niet betreden. Ook vergaderen is er niet mogelijk. Over belangrijke zaken is telefonisch overleg. E-mailcontact. Maar een grote mate van doelmatig vergaderen bereiken we niet.

En nu heb ik het in dit schrijven tot nu toe nog alleen over datgene wat had moeten gebeuren, wat niet meer kan/mag. Maar de toestanden hebben ook grote gevolgen voor onze vereniging. Niet alleen organisatorisch , maar zeker ook financieel-economisch. Voor de BV de Dennen en de afzonderlijke sportafdelingen. Voor de horeca-afdeling. Wat als de vierdaagse niet doorgaat? 

We kunnen niet blijven stilzitten. Integendeel juist. Vindingrijkheid om tussentijds de vereniging zo goed mogelijk MET ONS ALLEN draaiende te houden is van cruciaal belang. Als hier ideeën over zijn, welnu reageer op deze tekst. In deze tijd van onzekerheid is ledenbetrokkenheid van zeer groot belang.

Lieve lezer, dit is mijn tekst. Voor nu. Het bestuur doet er van alles aan om zaken goed te laten verlopen. Ook vaak in samenhang met de BV en de voorzitter van het algemeen bestuur. Graag de website extra in de gaten houden. In deze tijden van toestanden. Als Quickersmaken we er geen wantoestanden van.

De regering houdt u op de hoogte. Doen wij inzake Quickaangelegenheden naar u ook.Groet John Peters

Voorzitter afd. voetbal

24 maart 2020

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!